Jedidja Abspoel

Wie ben je? Welke opleiding heb je gedaan?

Ik ben Jedidja Abspoel-Wilbrink en werkzaam als speltherapeut binnen praktijk Ezra. Ik ben 27 jaar, getrouwd met Milan. Ik ben naast speltherapeut ook twee dagen werkzaam als leerkracht in het speciaal onderwijs. Na de middelbare school ben ik eerst de Academische Pabo gaan volgen in Leiden. Ik genoot van deze opleiding maar met name van de kennis die ik opdeed over opvoeding en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Er begon iets in mijn te kriebelen om hier in de toekomst een meer verdiepende opleiding over te volgen. Toch ben ik eerst aan het werk gegaan en stond ik fulltime voor de klas in het regulier onderwijs. Na een aantal jaar kwam ik erachter dat ik graag meer aandacht wilde geven aan de individuele problematiek van de kinderen in mijn groep, maar hier niet aan toe kwam door het hoge tempo in het Nederlandse schoolsysteem. Het verlangen groeide om meer individueel met kinderen aan de slag te gaan. Ik heb toen gekozen om de master Speltherapie te gaan volgen aan de CHE in Ede. Wat een goede keuze is dit geweest! Het duiken in de belevingswereld van kinderen en luisteren naar de verhalen die ze vertellen door middel van spel, raakt mij elke spelsessie weer. Ook bij mijn huidige baan in het speciaal onderwijs komt deze kennis van pas. Waar volwassenen verwerken door te praten, verwerken kinderen door te spelen. De thema’s uit hun dagelijkse leven zijn terug te vinden in hun spel. Leuk om eens op te letten wanneer je zoon of dochter aan het spelen is!

Welke passie heb je voor de praktijk en het werk binnen jeugdzorg?

Wat ben ik dankbaar dat ik na de afronding van mijn master in 2021 al gelijk bij Praktijk Ezra aan het werk kon! In mijn werk vind ik het belangrijk dat God de ruimte krijgt. Ik heb Hem nodig om de juiste hulpverlening te kunnen bieden. Binnen praktijk Ezra krijgt God deze ruimte en nemen we als collega’s tijd om ons op Hem af te stemmen. Daarnaast ervaar ik mijn collega’s als een warme groep mensen met aandacht voor elkaar. Een behandeltraject geven we nooit alleen vorm, maar altijd met elkaar. Door als verschillende expertises met elkaar samen te werken kunnen we de behandeling veel beter afstemmen op wat nodig is om een persoon of gezin verder te helpen. Als speltherapeut ben ik gespecialiseerd in de verwerking van moeilijke levensgebeurtenissen bij kinderen, voer ik observaties uit als ondersteuning bij mogelijke diagnoses, ben ik veel aan de slag met het bevorderen van de emotieregulatie bij kinderen en help ik hen om een positiever zelfbeeld te ontwikkelen door middel van spel. Hierbij vind ik het belangrijk dat u als ouder(s) en de school in dit proces meegenomen wordt. Ik geloof dat een kind de betrokkenheid van zijn of haar omgeving nodig heeft om verder te kunnen groeien!