Werkwijze

Praktijk Ezra biedt hulp aan de hand van methoden en technieken die gebruikt worden in de reguliere jeugd- en opvoedhulpverlening. Daarnaast willen wij jeugdigen, volwassenen en- of gezinnen in moeilijke situaties laten weten en doen ervaren dat God zich hun lot aantrekt. Wij bieden hulp aan vanuit onze christelijke identiteit.

Behandelvorm/werkwijze

1. Coaching en begeleiding van kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier helpen om hun angsten te overwinnen, te groeien in vaardigheden en te ontdekken hoe waardevol ze zijn in God’s ogen. Hierbij gebruik ik onder andere technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

2. Ambulante opvoedondersteuning van ouders

Vraaggerichte en praktische opvoedondersteuning aan ouders die moeite hebben met uiteenlopende uitdagingen bij het opvoeden van hun kinderen. Naast alle theoretische kennis die beschikbaar is over opvoeden bevat de bijbel ook een schat aan wijsheid voor ons als ouders.

3. Video Home Training (VHT)

VHT is een vorm van begeleiding of hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de begeleiders samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

5. Spel- en praatgroep KIES (voor kinderen in echtscheidingssituaties)

KIES is een lotgenotengroet voor kinderen in echtscheidingssituaties. Aan de hand van verschillende werkvormen (drama, creatief, opdrachten enz) worden verschillende thema’s die te maken hebben met echtscheiding.

6. Cognitieve gedragstherapie (CGT)

We denken de hele dag door en meestal zijn we er ons niet van bewust omdat het een gewoonte is. Ons hoofd is voortdurend gevuld met gedachten. Dat kunnen zowel woorden als beelden zijn. Kinderen die last hebben van angst hebben vaak bange gedachten of beelden. Bijvoorbeeld, op straat loopt een grote hond en je denkt: Hij zal wel bovenop mij springen en mij bijten. Hoe zou je je dan voelen? En wat zou je dan doen? Maar als je nu, bij diezelfde hond denkt: Hij zal wel goed luisteren naar zijn baasje en hij zit aan de riem. Hoe zou je je dan voelen en wat zou je doen? Zo zie je dat hoe je denkt over een situatie bepaalt hoe je je voelt. Met cognitieve gedragstherapie ga je leren je bange of sombere gedachten op te sporen , te onderzoeken of ze wel waar zijn (uitdagen) en te vervangen door helpende gedachten.

7. Creatieve ondersteuning 

Al onze behandelingen kunnen ondersteund worden door onze creatieve kindercoach. In de praktijk betekent dit dat bijv. emotieregulatie tastbaar wordt gemaakt door het maken van een emotie stoplicht. Angsthiërarchie kan ondersteund worden door een zelf gemaakte angstladder. Samen met het kind kunnen beloningssystemen worden gemaakt.

8. Speltherapie 

Spel is de taal van het kind. Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

9. SOVA: sociale vaardigheidstraining

Hoe ga je om met leeftijdsgenoten? Hoe reageer je in moeilijke of lastige situaties? Hiervoor is de Sociale Vaardigheidstraining (SOVA). Door SOVA te volgen is het voor kinderen makkelijker om sociaal vaardiger te worden. De training is bedoeld voor kinderen die

weinig zelfvertrouwen hebben, moeilijk vrienden maken of vasthouden, snel boos worden, niet-weerbaar zijn of extreem verlegen zijn, gepest worden of zelf andere kinderen pesten, moeite hebben met ‘nee’ zeggen of keuzes maken.