Werkwijze

Praktijk Ezra biedt psychologische hulp op een betrokken en deskundige manier, met een beetje extra. Wij kijken samen met het gezin waar en welke hulp nodig is en passen ons aanbod en werkwijze daarop aan. Wij bieden hulp aan vanuit onze christelijke identiteit, misschien dat je je afvraagt wat je je daarbij voor moet stellen? Het houdt in dat wij gemerkt hebben dat in moeilijke situaties en grote veranderingen geloofsvragen vaak een rol spelen. Het is belangrijk dat de zorgverlener de geloofsvragen begrijpt, want dit geeft vertrouwen. Onze behandelaren zijn allemaal werkzaam geweest in de reguliere (jeugd) zorg en hebben gemerkt dat er onder christenen maar ook moslims behoefte is om die aansluiting in geloof te vinden bij het bespreken van zorgen rondom je kind en het gezin. De basis is dan vooral vertrouwen en begrip, dit geeft je als zorgverlener vaak al een voorsprong. Cliënten maken daarom vaak een bewuste keuze voor onze praktijk. Daarnaast zijn er ook gezinnen bij onze praktijk in behandeling die deze behoefte niet hebben, of geen specifiek geloof aanhangen, iedereen is welkom bij onze praktijk.

Behandelvorm/werkwijze

1. Coaching en begeleiding van kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier helpen om hun angsten te overwinnen, te groeien in vaardigheden en te ontdekken hoe waardevol ze zijn in God’s ogen. Hierbij gebruik ik onder andere technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

2. Ambulante opvoedondersteuning van ouders

Vraaggerichte en praktische opvoedondersteuning aan ouders die moeite hebben met uiteenlopende uitdagingen bij het opvoeden van hun kinderen. Naast alle theoretische kennis die beschikbaar is over opvoeden bevat de bijbel ook een schat aan wijsheid voor ons als ouders.

3. Video Home Training (VHT)

VHT is een vorm van begeleiding of hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de begeleiders samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

5. Spel- en praatgroep KIES (voor kinderen in echtscheidingssituaties)

KIES is een lotgenotengroet voor kinderen in echtscheidingssituaties. Aan de hand van verschillende werkvormen (drama, creatief, opdrachten enz) worden verschillende thema’s die te maken hebben met echtscheiding.

6. Cognitieve gedragstherapie (CGT)

We denken de hele dag door en meestal zijn we er ons niet van bewust omdat het een gewoonte is. Ons hoofd is voortdurend gevuld met gedachten. Dat kunnen zowel woorden als beelden zijn. Kinderen die last hebben van angst hebben vaak bange gedachten of beelden. Bijvoorbeeld, op straat loopt een grote hond en je denkt: Hij zal wel bovenop mij springen en mij bijten. Hoe zou je je dan voelen? En wat zou je dan doen? Maar als je nu, bij diezelfde hond denkt: Hij zal wel goed luisteren naar zijn baasje en hij zit aan de riem. Hoe zou je je dan voelen en wat zou je doen? Zo zie je dat hoe je denkt over een situatie bepaalt hoe je je voelt. Met cognitieve gedragstherapie ga je leren je bange of sombere gedachten op te sporen , te onderzoeken of ze wel waar zijn (uitdagen) en te vervangen door helpende gedachten.

7. Creatieve ondersteuning 

Al onze behandelingen kunnen ondersteund worden door onze creatieve kindercoach. In de praktijk betekent dit dat bijv. emotieregulatie tastbaar wordt gemaakt door het maken van een emotie stoplicht. Angsthiërarchie kan ondersteund worden door een zelf gemaakte angstladder. Samen met het kind kunnen beloningssystemen worden gemaakt.

8. Speltherapie 

Spel is de taal van het kind. Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

9. SOVA: sociale vaardigheidstraining

Hoe ga je om met leeftijdsgenoten? Hoe reageer je in moeilijke of lastige situaties? Hiervoor is de Sociale Vaardigheidstraining (SOVA). Door SOVA te volgen is het voor kinderen makkelijker om sociaal vaardiger te worden. De training is bedoeld voor kinderen die

weinig zelfvertrouwen hebben, moeilijk vrienden maken of vasthouden, snel boos worden, niet-weerbaar zijn of extreem verlegen zijn, gepest worden of zelf andere kinderen pesten, moeite hebben met ‘nee’ zeggen of keuzes maken.