Onderwijs

School- en leerlingbegeleiding

Als praktijk bieden wij hulp voor scholen.  We kunnen een leerlingonderzoek uitvoeren om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind te verhelderen. Wij onderzoeken dan welke groeimogelijkheden een bepaald kind binnen de school heeft.

Door observatie en leerlingonderzoek proberen we de juiste afstemming te vinden tussen: de behoeften van een specifiek kind en de (pedagogische en didactische) invulling van het onderwijs. Praktijk Ezra kan leerlinggesprekken, observaties, pedagogisch-didactisch onderzoek (samen met de Intern Begeleider) uitvoeren, tevens kan een intelligentie-onderzoek worden gedaan om de capaciteiten van de leerling in kaart te brengen.

Uit het onderzoek volgt een verslag met daarin onderwijsbehoeften en de bijbehorende adviezen voor (passend) onderwijs aan de leerling.

Wij hechten eraan dat de school een vaste hulpverlener voor leerlingenzorg heeft. Ook bieden wij leerlingenzorg vanuit een christelijke identiteit.

Intelligentie onderzoek

Om het intelligentie profiel te onderzoeken gebruiken wij de WISC-V-NL (met behulp van 2 iPads). Deze test is speciaal ontworpen voor kinderen tussen de 6-16 jaar en duurt ongeveer 1 tot 2 uur. Deze test meet het algemeen cognitief functioneren, maar belicht ook specifieke sterke en minder sterke kanten. In dit onderzoek wordt er dus naar verschillende aspecten van de intelligentie gekeken, zoals het verbaal begrip en visueel ruimtelijk inzicht, maar bijvoorbeeld ook naar werkgeheugen en verwerkingssnelheid.

Het is zinvol een intelligentie onderzoek te doen, als er een vermoeden bestaat dat een kind bijvoorbeeld hoog intelligent is, als dit niet onderkent wordt kan een kind door verveling gedragsproblemen krijgen, onderpresteren of geen aansluiting vinden bij klasgenootjes. Dit geldt ook voor kinderen met juist een laag intelligentie profiel. Vaak horen wij ook dat het vermoeden bestaat dat een kind meer kan, maar tegengehouden wordt door bijvoorbeeld concentratie en aandachtsproblemen.

Door intelligente onderzoek kunnen wij ouders en leerkrachten nog betere concrete adviezen geven die passend zijn bij het sterkte-zwakte-profiel van het kind.

Observatie

Meestal doen we niet alleen intelligentie onderzoek maar observeren we het kind in de situatie waarin de problemen zich voor doen. Dit kan op school of thuis zijn. Van deze observatie maken wij een uitgebreid systematisch verslag wat helpt om de aanmeldingsproblemen te verhelderen. In de thuissituatie maken wij ook vaak gebruik van Video Home Training. Hierbij worden bepaalde situaties (bijvoorbeeld het avondeten) opgenomen en later samen met de behandelaar teruggekeken. VHT kan zowel als observatie als behandelmethode gebruikt worden.

Vragenlijsten

Om de problemen helder in kaart te brengen maken wij gebruik van verschillende (online) vragenlijsten,  voor zowel de ouders als de leerkracht.

Werkwijze

Afhankelijk van de problematiek maken wij gebruik van verschillende methodieken. Hieronder een aantal methodieken waar onze behandelaren in opgeleid zijn:

  1. Ik leer anders
  2. Beter bij de Les
  3. Geef mij de 5
  4. Een taal erbij
  5. Leren door doen, waaronder creatieve therapie

De methodiek "Beter bij de les" of "Ik leer anders" worden idealiter op school toegepast, hiervoor maken wij samen met de leerkracht en/of intern begeleider een werkplan.

Aanmeldingsklachten

Soms melden ouders of de school kinderen aan voor specifieke problemen en soms omdat het onduidelijk is waarom een kind vast loopt. Wij hebben veel ervaring in de diagnostiek en begeleiding van kinderen met:

  1. Aandacht en concentratiestoornissen: ADHD en ADD
  2. Autisme
  3. Angst en paniekklachten
  4. Faalangst
  5. Laag zelfbeeld

 

Tarieven

Begeleiding en begeleidende verzorging vallen onder de Jeugdwet. Ook als deze zorg op school nodig is. Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de hulp en zorg aan kinderen, jeugdigen tot 18 jaar en aan hun ouders. De kosten voor jeugdzorg worden dus vergoed door uw gemeente. Hiervoor heeft u wel een verwijzing nodig van uw huisarts of van het lokale jeugdteam. Indien u of de school zelf in de kosten willen voorzien, of wanneer u of de school alleen intelligentie onderzoek wilt laten uitvoeren zonder verdere hulpvraag  (indicatie) of begeleiding hanteren wij de volgende tarieven:

Intelligentie onderzoek                                       500,-

Pedagogisch didactisch onderzoek                350,-

Schoolobservatie per uur                                    80,-

Schoolbegeleiding per uur                                   80,-