Hulp nodig?

Praktijk Ezra biedt hulp aan kinderen, tieners en ouders op de locatie in Zaandam en ambulant bij gezinnen thuis. Ouders kunnen bij ons terecht voor vraaggerichte en praktische opvoed ondersteuning bij het opvoeden van hun kind(eren) en/of tiener(s). Kinderen en tieners kunnen bij ons terecht voor psychologische hulpverlening en coaching bij het overwinnen van hun angsten, te groeien in zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Het kan zijn dat er na het intakegesprek vragen zijn over de precieze aard of het ontstaan van de klachten of wat voor behandeling mogelijk zou aansluiten. In dat geval kan er verder psycho-diagnostisch onderzoek worden gedaan.

U kunt u zoon of dochter aanmelden als u problemen ervaart bij de invulling van het ouderschap. De redenen hiervoor kunnen heel divers zijn. Het kan zijn dat u steeds weer in bepaalde patronen vastloopt en graag iemand eens laat meekijken, maar ook kan het zijn dat u als ouder zelf kampt met psychische of lichamelijke problematiek. Ouders kunnen ook problemen ervaren in de relatie met elkaar, zoals bij scheiding of dat u het over de opvoeding vaak niet eens bent.

Soms gaat het juist meer om specifieke problemen bij uw zoon of dochter, hierbij kunt u denken aan angstklachten, somberheid,  AD(H)D, hechtingsproblematiek, middelengebruik/verslaving, identiteitsproblematiek of een autisme spectrumstoornis. Vaak zien wij dat opvoedproblemen en problemen bij uw kind, met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Daarom biedt praktijk Ezra ook ouderbegeleiding tijdens het behandeltraject van uw kind.

Als praktijk bieden wij ook hulp voor scholen als dat nodig is. We kunnen een leerlingsonderzoek uitvoeren om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind te verhelderen. Wij onderzoeken dan welke groeimogelijkheden een bepaald kind binnen de school heeft. Door observatie en leerlingsonderzoek proberen we de juiste afstemming te vinden tussen de behoeften van een specifiek kind en de (pedagogische en didactische) invulling van het onderwijs. Praktijk Ezra kan gesprekken, observaties, pedagogisch-didactisch onderzoek (samen met de Intern Begeleider) uitvoeren, tevens kan een intelligentie-onderzoek worden gedaan om de capaciteiten van de leerling in kaart te brengen.

Uit het onderzoek volgt een verslag met daarin onderwijsbehoeften en de bijbehorende adviezen voor (passend) onderwijs aan de leerling.

Wij hechten eraan dat de school een vaste hulpverlener voor leerlingenzorg heeft.