Aanmelden

Verwijzing

Om u aan te melden bij praktijk Ezra heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of Jeugdteam nodig. Het is handig om dit voorafgaand aan uw aanmelding aan te vragen bij uw huisarts of Jeugdteam. U dient deze verwijzing de eerste afspraak bij Praktijk Ezra mee te nemen en deze zal worden toegevoegd aan het digitale patiënten dossier.

Als u, uw zoon of dochter wilt aanmelden, is dit mogelijk door het aanmeldformulier in te vullen. Zodra wij het aanmeldformulier (volledig ingevuld) ontvangen wordt deze verwerkt in ons systeem en dan wordt er contact met u opgenomen dat uw aanmelding in goede orde is ontvangen.
Helaas kunnen wij u niet onmiddellijk helpen. Na aanmelding wordt uw zoon/dochter op onze wachtlijst geplaatst en zodra er plaats is wordt er een intake gesprek met u, uw partner en uw zoon/dochter ingepland.

De gemiddelde wachttijd is op dit moment:
niet bekend - Onze wachtlijst is tijdelijk gesloten. Houdt voor actuele informatie de website in de gaten.

 

Wachtlijst

Als u, uw zoon of dochter wilt aanmelden, is dit mogelijk door het aanmeldformulier in te vullen.
Zodra wij het aanmeldformulier ontvangen wordt deze verwerkt in ons systeem en dan wordt er contact met u opgenomen dat uw aanmelding compleet is .
U wordt dan geplaats op onze wachtlijst en zodra er plaats is wordt er een intake gesprek met u, uw partner en uw kind ingepland.

De gemiddelde wachttijd is op dit moment:
niet bekend - Onze wachtlijst is tijdelijk gesloten. Houdt voor actuele informatie de website in de gaten.

Op dit moment is het aanmeldformulier niet beschikbaar.