Verwijzing

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts voor de basis GGZ. Maar ook andere artsen zoals de psychiater of bedrijfsarts kunnen verwijzen. De verwijsbrief moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. De datum op de verwijsbrief dient vóór de eerste afspraak bij ons te liggen.
  2. In de verwijsbrief moet een vermoeden te staan van een DSM-diagnose.
  3. Op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ.
  4. De verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start.